RETOURNEREN

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Vult u hiervoor ons retourformulier in.

Zorgvuldig omgaan met product

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren. Conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Afkoelingsperiode van 14 dagen

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en indien mogelijk, in de originele verpakking geretourneerd worden. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening / voor rekening van de consument. Betalingskosten, zoals de PayPal toeslag worden niet door ons retour betaald.

Herroepingsrecht

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Betalingskosten, zoals de PayPal toeslag worden niet door ons retour betaald.

Retouraanvraag

Mocht u een artikel willen retourneren, neem dan eerst contact op met power wheels door ons een email te sturen met uw retouraanvraag, of door het retourformulier in te vullen en per e-mail te sturen aan info@power-wheels.nl. U ontvangt dan verdere instructies per e-mail over de manier waarop u het artikel aan ons kunt terug sturen en de adresgegevens voor de retour zending. Tevens zullen wij u daarbij vrijblijvend vragen naar de retour reden. U dient zelf zorg te dragen voor de retour zending en de verzendkosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Betalingskosten, zoals de PayPal toeslag worden niet door ons retour betaald.

Terugbetaling

Terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.